Diktat - Cirkus i 3. klasse B3

  • Udsalg
  • Normalpris
    116,25 kr
Inklusive moms.


3. klasse / niveau B3 - ISBN 87-90481-92-5

Gullhojs diktater er udarbejdet på baggrund af de mest anvendte danske ord og opbygget som udfyldningsdiktater i 3 niveauer på hver klassetrin (A1 og B1 er de letteste). Diktaterne er velegnede til differentieret staveindlæring. Øvelserne til diktaterne er selvinstruerende og overskuelige. Diktaterne læses enslydende op for klassen, men eleverne skriver forskellige ord alt efter det niveau, de er på. Herved tilgodeser man, at alle børn ikke staver lige godt på samme tid. På den måde vil alle elever opleve at få den succes, der er grundlaget for både læse-og staveindlæring.

Cirkus i 3. klasse
B1 7 øveord
Overskrifter:
Velkommen
En yndig linedanser
En dristig dyretæmmer
En modig fakir
To dygtige tryllekunstnere
De to farlige cowboys
Den stærke mand
For fuld musik
En dygtig slangetæmmer
Cirkus er slut

ISBN 87-90481-92-5