Diktat - Danmark rundt A2

  • Udsalg
  • Normalpris
    116,25 kr
Inklusive moms.


3. klasse / niveau A2

Gullhojs diktater er udarbejdet på baggrund af de mest anvendte danske ord og opbygget som udfyldningsdiktater i 3 niveauer på hver klassetrin (A1 og B1 er de letteste). Diktaterne er velegnede til differentieret staveindlæring. Øvelserne til diktaterne er selvinstruerende og overskuelige. Diktaterne læses enslydende op for klassen, men eleverne skriver forskellige ord alt efter det niveau, de er på. Herved tilgodeser man, at alle børn ikke staver lige godt på samme tid. På den måde vil alle elever opleve at få den succes, der er grundlaget for både læse-og staveindlæring.

Danmark rundt
A2 14 øveord
Overskrifter:
På ferie i Danmark
På Lolland
H. C. Andersens hus
Dybbøl Mølle
Den gamle by
En tur i kano
Grenen
Besøg på en bondegård
København
Bornholm

ISBN 87-90481-24-0