Diktat - Overlevelsesturen B2

  • Udsalg
  • Normalpris
    116,25 kr
Inklusive moms.


6. klasse / niveau B2 - 

Gullhojs diktater er udarbejdet på baggrund af de mest anvendte danske ord og opbygget som udfyldningsdiktater i 3 niveauer på hver klassetrin (A1 og B1 er de letteste). Diktaterne er velegnede til differentieret staveindlæring. Øvelserne til diktaterne er selvinstruerende og overskuelige. Diktaterne læses enslydende op for klassen, men eleverne skriver forskellige ord alt efter det niveau, de er på. Herved tilgodeser man, at alle børn ikke staver lige godt på samme tid. På den måde vil alle elever opleve at få den succes, der er grundlaget for både læse-og staveindlæring.

Overlevelsesturen
B2 25 øveord
Overskrifter:
Inden overlevelsesturen
Busturen
Næste dag
Kanoturen
Overlevelsesturen
En nat under åben himmel
Over stok og sten
Den store fangst
Byturen
Hjemturen