Diktat - På tur i Zoo A1

  • Udsalg
  • Normalpris
    116,25 kr
Inklusive moms.


2. klasse / niveau A1

Gullhojs diktater er udarbejdet på baggrund af de mest anvendte danske ord og opbygget som udfyldningsdiktater i 3 niveauer på hver klassetrin (A1 og B1 er de letteste). Diktaterne er velegnede til differentieret staveindlæring. Øvelserne til diktaterne er selvinstruerende og overskuelige. Diktaterne læses enslydende op for klassen, men eleverne skriver forskellige ord alt efter det niveau, de er på. Herved tilgodeser man, at alle børn ikke staver lige godt på samme tid. På den måde vil alle elever opleve at få den succes, der er grundlaget for både læse-og staveindlæring.

På tur i ZOO
A1 5 øveord

Overskrifter:
En tur i ZOO
Et dyr med en lang hals
De små løver
Sild til sælerne
Slanger
Frem med maden
De små bamser
Mini ZOO
En elefant tager bad
En fræk abe

ISBN 87-90481-20-8