Diktat - Rolf Krake B1

  • Udsalg
  • Normalpris
    116,25 kr
Inklusive moms.


 5. klasse / niveau B1 - ISBN 87-905481-97-6

Gullhojs diktater er udarbejdet på baggrund af de mest anvendte danske ord og opbygget som udfyldningsdiktater i 3 niveauer på hver klassetrin (A1 og B1 er de letteste). Diktaterne er velegnede til differentieret staveindlæring. Øvelserne til diktaterne er selvinstruerende og overskuelige. Diktaterne læses enslydende op for klassen, men eleverne skriver forskellige ord alt efter det niveau, de er på. Herved tilgodeser man, at alle børn ikke staver lige godt på samme tid. På den måde vil alle elever opleve at få den succes, der er grundlaget for både læse-og staveindlæring.

Rolf Krake
B1 10 øveord
Overskrifter:
Vigge
Vigges ed
Bjarke og Hjalte
En stor knogle
Modig som en bjørn
På besøg hos Kong Adils
På flugt
Forfulgt af svenskerne
Hjørvar
Vigges hævn