Diktat - Vores egen by B1

  • Udsalg
  • Normalpris
    116,25 kr
Inklusive moms.


 4. klasse / niveau B1 - ISBN 87-90481-93-3

Gullhojs diktater er udarbejdet på baggrund af de mest anvendte danske ord og opbygget som udfyldningsdiktater i 3 niveauer på hver klassetrin (A1 og B1 er de letteste). Diktaterne er velegnede til differentieret staveindlæring. Øvelserne til diktaterne er selvinstruerende og overskuelige. Diktaterne læses enslydende op for klassen, men eleverne skriver forskellige ord alt efter det niveau, de er på. Herved tilgodeser man, at alle børn ikke staver lige godt på samme tid. På den måde vil alle elever opleve at få den succes, der er grundlaget for både læse-og staveindlæring.

Vores egen by 

B1 10 øveord
Overskrifter:
Vores by
En restaurant
Avis og film
En flad cykel
På arbejde
Teater
Nyt job
Kasino
Auktionen
Skolefesten